donatii-vladut-chirciu

UPDATE 03 aprilie 2022:

Azi este ziua lui Vladuț. Împlinește 10 ani! Nu este una din zilele lui bune, tratamentele l-au obosit și se simte rău. Însa, atât cât poate, se bucură împreună cu familia în salonul de spital, alături de asistente și doctori.
Au trecut 3 ani și jumătate de la diagnosticul de cancer. Trei ani în care Vladuț a luptat zi de zi. Alături de el ați fost voi toți. Și în această zi specială, familia, împreuna cu Vladuț, vă sunt recunoscători! Pentru acești ani! Pentru ca le-ați fost alături! Și vă urează din suflet, sănătate!

Pentru donații vă rugăm să folosiți Facebook Fundraiser: https://www.facebook.com/donate/338441411679217/10160831798274460/

 

donatii-vladut

UPDATE 10 decembrie 2021:

Pe 9 Noiembrie s-au implinit 3 ani de cand am aflat ca Vladut are cancer. Neuroblastom. Si 2 ani de cand Vladut lupta cu toate puterile pentru viata lui, in Istanbul, cu tratamente care mai de care mai invazive si greu de suportat. Dupa o perioada scruta de remisie, in iulie in urma pet CT-ului am aflat ca a recidivat.

A urmat cure de imunoterapie, insa cancerul a fost mai puternic si a avansat sub tratament. Din noiembrie a intrat de urgenta din nou pe chimioterapie. Insa corpul este foarte slabit in urma tratamentelor anterioare, si lupta e mai grea acum. Necesita transfuzii de sange din doua in doua zile, tratament cu imunoglobulina pentru activarea sistemului imunitar intrucat in urma primei chimioterapii noi a facut infectii repetate fiind foarte aproape de spesis.

Ca aceste chimiterapii sa aiba efect impotriva cancerului galopant, medicii recomanda urmarea a doua terapii in paralel. Chimioterapie si iminoterapie insa costurile sunt imense, o sedinta de imunoterapie fiind aproximativ 50.000 de euro pe luna. Doar fiolele cu tratament. Analizele, medicamentele, internarile, transfuziile de sange precum si sedintele normale de chimioterapie nu intra in acest cost.

Vladut lupta, viseaza la Craciunul pe care sa-l petreaca in Romania alaturi de bunici, isi doreste sa se intoarca acasa sanatos, sa si ia o pisica si sa joace fotbal si de a v ati ascunselea cu prietenii in parcarea blocului. Isi doreste sa si traiasca copilaria ca orice alt copil, nu in spitale, nu cu injectii, cu catetere, branule sau operatii. Desi isi doreste foarte putin in acest moment pare ca si doreste luna de pe cer.

UPDATE 17 ianuarie 2020:

Dragi prieteni, va multumim din suflet tuturor pentru ajutor, implicare si gândurile bune trimise. Vrem sa va transmitem ultimele vesti de la spitalul unde este Vlăduț – Memorial Hospital Istanbul.

Dupa rezultatul PET CT-ului, care a aratat ca tumora nu a scazut inca suficient, mai urmeaza 2 cure de chimioterapie si apoi operatie, inca o cura de chimioterapie si transplant.

Apoi in functie de biopsie posibil sa urmeze si o runda de radioterapie sau nu.

Astazi, 17 ianuarie 2019, Vlăduț incepe si tratamentul de hepatita C, care va dura 6 luni.

Nu renuntam la lupta si va multumim ca ne sunteti aproape.

Multumim!

UPDATE 20 decembrie 2018:

Noutăți despre Vlăduț
A făcut analize de sânge și au vorbit cu oncologul.
Au făcut ecografia la inima și PetCT.
Vlăduț e bine psihic.
Spitalul este imens, un adevărat campus, cu minișcoala, cursuri de pictură, cursuri de matematică (la care a fost invitat și Vlăduț) .
Medicii sunt foarte amabili și drăguti cu copiii.
Așteptăm în continuare vești și ne rugăm ca ele să fie cât mai bune!

UPDATE 11 decembrie 2018:

Familia lui Vlăduț vă mulțumește pentru toată implicarea, cu ajutorul vostru s-au strâns banii pentru depunerea garanției și în următoarele zile Vlăduț va pleca la clinica din Israel, pentru investigații.

Lupta abia acum începe, tratamentul este unul de durată, iar familia lui Vladuț are nevoie in continuare de sprijin financiar pentru a putea acoperi costurile operației și tratamentului ulterior.

UPDATE 10 ianuarie 2018:

UPDATE: Medicii de la clinica HADASSAH din Israel au confirmat diagnosticul de Neuroblastom grad IV cu metastaze osoase, ceea ce înseamnă că Vlăduț va avea un drum lung de parcurs, cu cel puțin un an de tratamente ce implică chimioterapie, apoi operație, radioterapie, transplant de celule stem și imunoterapie.

Suma de 500,000$ a fost estimată pentru prima etapă, costurile finale urmând a fi stabilite în funcție de mulți factori, dar cu siguranță suma finală va fi mult mai mare și imposibil de acoperit de părinții lui Vlăduț. Orice donație sau share contează. Vlăduț are nevoie de noi!

UPDATE 4 decembrie 2020:

In luna martie Vladut a facut operatia de extirpare tumora, operatie care, asa cum ne asteptam, a fost foarte grea, insa cu ajutorul lui Dumnezeu si a medicilor de la spitalul din Turcia, tumora a fost extirpata in totalitate, impreuna cu cateva metastaze care erau in jurul acesteia.
Intrucat rezultatul biopsiei a aratat ca tumora mai era inca activa, au urmat 12 sedinte de radioterapie pe care Vladut le-a suportat relativ bine. A urmat transplantul autolog, peste care a trecut cu multa durere, chimioterapia de dinainte de transplant, cea care trebuie sa aduca maduva in aplazie totala, a avut ingrozitor de multe efecte secundare pe care Vlad le-a suportat extraordinar de greu. Din nefericire Pet CT-ul de la momentul respectiv a aratat ca au mai ramas metastaze active in corp motiv pentru care a fost supus unui nou tratament, MIBG, un tratament in care i s-a injectat o substanta nucleara cu rolul de a se atasa de metastaze si de a le “sufoca”. A urmat un nou Pet CT in urma caruia mai ramasese o metastaza activa care, la recomandarea medicilor, a fost scoasa prin o noua operatie. Dupa operatie a urmat un nou set de 12 sedinte de radioterapie, sedinte pe care le-a terminat de curand.
Toate aceste tratamente puternic invazive au afectat puternic functionarea maduvei, in acest moment primind tranfuzii de sange o data pe saptamana.
Va multumim din suflet celor care ati fost si sunteti alaturi de Vladut, va dorim tot binele din lume si Sarbatori cu sanatate!

Donații se pot face în continuare

– Conturile deschise pe numele mamei lui Vlăduț

* Cont RON: RO56BACX0000003158410004 – Unicredit Bank
Titular: Circiu Elisabeta Paula

* Cont EUR: RO29BACX0000003158410005 – Unicredit Bank
Titular: Circiu Elisabeta Paula

SWIFT code: BACXROBU

– Facebook Fundraiser: https://www.facebook.com/donate/338441411679217/10160831798274460/

– GoGetFunding: https://gogetfunding.com/vladut/

– Paypal: sorin.circiu@gmail.com

– redirectionare 3.5% din impozit, prin completarea formularului 230, disponibil aici.

Pentru PJ – Redirecţionare impozit pe profit, prin

Contract de sponsorizare cu ASOCIAŢIA UMANITARă “CAMELIA ELENA RUSU” cu sediul social în  Bucureşti, Str. Calea Crângaşi, nr. 40, bl. 11 ICEM, ap. 25, sector 6, CP 060342, tel.: 0721.265.484, e-mail: vasile.rusu66@gmail.comasociatiacameliarusu@gmail.com, cod de înregistrare fiscală 31410582, având contul RO29RZBR0000060015486600, deschis la Raiffeisen Bank S.A,sucursala Lujerului, reprezentată prin Rusu Vasile, în calitate de preşedinte.

Puteţi descărca documentele medicale şi contractul de donaţie aici.

Actele medicale doveditorii sunt disponibile pentru descarcare: 1, 2,  3, 4, 5, 6;

 

UPDATE April 3, 2022:

Today is Vladut’s birthday. It’s 10 years old! It’s not one of his good days, the treatments have made him tired and he feels bad. But, as much as possible, he enjoys with his family in the hospital ward, together with his assistant and doctors.
It’s been 3 and a half years since I was diagnosed with cancer. Three years in which Vladuț fought every day. You were all with him. And on this special day, the family, together with Vladut, are grateful to you! For these years! Because you were with them! And I wish you all the best!

For donations please use Facebook Fundraising: https://www.facebook.com/donate/338441411679217/10160831798274460/

UPDATE 10 december 2021:

November 9 marks the 3rd anniversary of Vladut’s cancer. Neuroblastoma. And 2 years since Vladut fought with all his might for his life, in Istanbul, with a more and more invasive and unbearable treatment. After a short period of remission, in July, following the CT scan, I found out that he had relapsed.

He underwent immunotherapy, but the cancer was stronger and advanced in treatment. Since November, he has been on emergency chemotherapy again. But the body is very weak from previous treatments, and the fight is harder now. It requires blood transfusions every two days, immunoglobulin treatment to activate the immune system because after the first new chemotherapy he made repeated infections being very close to spesis.

For these chemotherapies to work against galloping cancer, doctors recommend two concomitant therapies. Chemotherapy and immunotherapy but the costs are huge, an immunotherapy session being about 50,000 euros per month. Only treatment pills. Tests, medications, hospitalizations, blood transfusions, and normal chemotherapy sessions are not included in this cost.

Vladut fights, dreams of Christmas to spend in Romania with his grandparents, wants to return home healthy, to take a cat and play football and to hide with friends in the parking lot of the block. He wants to live his childhood like any other child, not in hospitals, not with injections, catheters, braces or operations. Although he wants very little at the moment, he seems to want the moon in the sky.

UPDATE January 17, 2020:

Dear friends, thank you from the heart for all the help, involvement and good thoughts sent. We want to send you the latest news from the hospital where Vlăduț – Memorial Hospital Istanbul is.

After the result of PET CT, which showed that the tumor has not yet decreased sufficiently, there are still 2 treatments of chemotherapy and then surgery, another treatment of chemotherapy and transplant.

Then depending on the biopsy it is possible to follow a round of radiotherapy or not.

Today, January 17, 2019, Vlăduț also begins the treatment of hepatitis C, which will last for 6 months.

We do not give up the fight and thank you for being close.

Thank you!

UPDATE 20th december 2018:

Latest news about Vladut
He did the blood work and talked to the oncologist.
Also they did the heart ultrasound and PetCT.
He is well emotionally.
The hospital is huge, a real campus, with a school, painting courses, mathematics classes (to which Vlăduţ was invited).
Doctors are very nice and kind to the kids.
We are waiting for other news and we pray for the best!

UPDATE 11th december 2018: Vladut’s family thank you for all the involvement, with your help the money for the deposit were gathered and in the next few days Vlăduţ will go to the clinic in Israel.

The struggle is just beginning, the treatment is long term, and Vladuţ’s family still needs financial support to cover the costs of surgery and treatment, so your help is still needed.

UPDATE 10th january 2018:

Israeli physicians from HADASSAH clinic have confirmed the diagnosis of IV grade neuroblastoma with bone metastases, which means that Vlăduţ will have a long way to go, with at least one year of treatments involving chemotherapy, then surgery, radiotherapy, stem cell transplantation and immunotherapy.

UPDATE December 4, 2020:

In March, Vladut underwent surgery to remove the tumor, which, as we did not expect, was very difficult, but with the help of God and doctors at the hospital in Turkey, the tumor was completely removed, along with several metastases that they were around them.
As the result of the biopsy showed that the tumor was still active, 12 radiotherapy sessions followed, which Vladut endured relatively well. The autologous transplant followed, over which he passed with great pain, the pre-transplant chemotherapy, which must bring the bone marrow into total aplasia, had an awful lot of side effects that Vlad endured extraordinarily hard. Unfortunately, the Pet CT at that time showed that there were still active metastases in the body, which is why he underwent a new treatment, MIBG, a treatment in which he was injected or sustained nuclear in order to attach to metastases. and to „suffocate” them. A new Pet CT followed, leaving an active metastasis that, on the doctors’ recommendation, was removed by a new operation. The operation was followed by a new set of 12 radiotherapy sessions, which he recently completed.
All these highly invasive treatments have severely affected the functioning of the bone marrow, at this time receiving blood transfusions once a week.
Thank you from the bottom of our hearts to those of you who have been and are with Vladut, we wish you all the best in the world and Happy Holidays!

Donations can made by:

– Facebook Fundraiser: https://www.facebook.com/donate/338441411679217/10160831798274460/

The accounts opened on the name of Vladut’s mother.

* RON account: RO56BACX0000003158410004 – Unicredit Bank
Holder: Circiu Elisabeta Paula

* EUR account: RO29BACX0000003158410005 – Unicredit Bank
Holder: Circiu Elisabeta Paula

SWIFT code: BACXROBU

– GoGetFunding: https://gogetfunding.com/vladut/

– Paypal: sorin.circiu@gmail.com

For PJ – Profit Tax Redirection, by

Sponsorship contract with the  HUMANITARIAN ASSOCIATION “CAMELIA ELENA RUSU”  with its registered office in   Bucharest, Str. Calea Crângaşi, no. 40, bl. 11 ICEM, ap. 25, sector 6, CP  060342 , tel .: 0721.265.484, e-mail:  vasile.rusu66@gmail.com ,  asociatiacameliarusu@gmail.com , fiscal registration code  31410582 , having the account  RO29RZBR0000060015486600,  opened at  Raiffeisen Bank SALujerului branch,  represented by  Rusu Vasile, as president.

You can download the medical documents and the donation contract  here .

Evidence is available for download: 1,  2,  3,  4,  5,  6 ;